Yrityksen rahoitus

Posted by Elenora Lueilwitz on July 17, 2015
Vinkit

984439-business-and-the-financial-reportsYritystoiminnan aloittaminen vaatii Suomessa aikaa ja vaivaa. Huomioon otettavien asioiden määrä vaihtelee kuitenkin sen mukaan, minkälaisen yrityksen haluaa perustaa. Esimerkiksi kampaamon tai kaupan perustaminen vaatii alkupääomaa, jota varten monet hakevat lainaa. Internet-yrityksen perustaminen voi olla helpompaa ja tulla edullisemmaksi, koska tällöin ei tarvita välttämättä fyysistä liiketilaa ja näin ollen voi alkuun päästä pienemmällä alkupääomalla. Internet-sivujen luominen saattaa kuitenkin vaatia web-suunnittelijan apua. Yhtä kaikki, yrittäjän on äärimmäisen tärkeää suunnitella ja laskea, paljonko rahoitusta yrityksen perustamiseen vaaditaan ja harkittava tarkkaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.Aloittava yrittäjä voi joissakin tapauksissa saada taloudellista apua erilaisista starttirahastoista ja ELY-keskuksista. Yrityksen perustamiseen voi lisäksi palkata apua, jolloin liikeidean toteuttaminen on helpompaa. Mahdollisesti vaadittavat luvat, niiden hankkimisen ja veroasioiden hoitamisen voi selvittää viranomaisten kanssa.Suomessa oli Tilastokeskuksen ja Yritysrekisterin mukaan vuonna 2013 yhteensä 283 290 yritystä. Nämä yritykset työllistävät noin 1,4 miljoonaa suomalaista. Selkeä enemmistö – lähes 99 prosenttia – kaikista yrityksistä on pieniä, alle 50 henkeä työllistäviä. Yrityksen perustamiseen vaadittavan rahoituksen määrään vaikuttaakin tietysti se, toimiiko yritys yhden henkilön toiminimenä vai palkataanko useampia työntekijöitä. Alkurahoitus on kuitenkin elintärkeää, koska yrittäjällä on oltava rahaa muun muassa työntekijöiden palkkojen maksuun ja tarvittaviin työkaluihin yritystoiminnan alkukuukausina, jolloin tuotto saattaa olla hyvinkin pientä.Pankit myöntävät yrityslainoja eri lainaehdoin ja niiden takaisinmaksuajat ja -määrät voivat vaihdella. Pienen yrityksen perustaminen hoituu usein suhteellisen pienellä lainalla tai jopa säästöjä hyödyntämällä, mutta suuren yrityksen perustaminen vaatii huomattavasti enemmän pääomaa jolloin on syytä pohtia myös osakeyhtiön perustamista. Jokainen yrittäjä unelmoi tietysti yrityksensä kasvusta ja haluaa päästä omilleen eli maksaa yrityksen perustamiseksi ottaneen lainansa takaisin. Vasta omillaan pärjäävä yritys mahdollistaa omistajalleen Piggy Riches -pelin kaltaiset rikkaudet.Yrityksen rahoituksen hoitamiseksi on paljon vaihtoehtoja ja myöskään lainanottoa ei tarvitse pelätä. Suurin osa uusista yrityksistä joutuu ottamaan lainaa ja nykyisessäkin taloustilanteessa korot ovat yhä matalia. Yhteiskunta kannustaa yrittäjyyteen ja yrityksen rahoitus hoituu usein alkuvaiheessa yhteiskunnan myöntämällä tuella. Erityisesti työllistämiseen kannustetaan ja yrittäjä voi hakea palkkatukea palkatessaan yritykseensä työntekijöitä.