Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Posted by Elenora Lueilwitz on December 04, 2014
Vinkit

Markkinointi sosiaalisessa mediassa eroaa melko paljon perinteisistä markkinointitavoista, joten sosiaalisen median luonteeseen markkinointiympäristönä kannattaa tutustua ensin huolella. Sosiaalisessa mediassa voi mainostaa yritystään esimerkiksi julkaisemalla videoita Youtubessa tai luomalla yritykselle käyttäjätilin Facebookiin tai Twitteriin. Käyttäjätilin olemassaolo ei tietenkään riitä, vaan yrityksen tulee julkaista kuluttajia kiinnostavia postauksia.Mikäli sisältö on tarpeeksi kiinnostavaa, kuluttajat saattavat jakaa sitä myös eteenpäin, mikä puolestaan laajentaa mainontaa kuin itsestään. Sosiaalisessa mediassa yritys voi myös luoda verkostoja. Kenellä tahansa on mahdollisuus liittyä yrityksen Facebook-sivujen jäseneksi, ja yrityksen julkaisema sisältö tulee uutiskirjeen tavoin näkyville jokaisen jäsenen Facebook-tilin etusivulle.Facebookista on mahdollista ostaa myös maksullista mainostilaa. Palvelu pystyy kohdentamaan mainonnan tietynlaisille kohderyhmille kuten eri sukupuoli- ja ikäryhmille. Yrityksen luotua mainoksen se vain valitsee kohderyhmän, jonka haluaa tavoittaa. Sukupuolen ja iän lisäksi ryhmiä voi muodostaa kielen, mielenkiinnon kohteiden, parisuhdetilanteen, koulutuksen tai asuinpaikan mukaan.Esimerkiksi Facebookissa mainostaminen on erittäin tehokasta ja lisäksi vieläpä melko edullista. Hinta mainonnalle määräytyy sopimuksesta riippuen joko mainosta klikanneiden määrän mukaan tai sen mukaan, kuinka suuri määrä käyttäjiä mainoksen näkee. Klikkauksella yritys voi ohjata käyttäjän Facebook-tililleen, nettisivuilleen tai vaikka verkkokauppaansa. Mainosta on hyvä päivittää melko tiheään, jotta ihmisten mielenkiinto sitä kohtaan säilyisi. Sosiaalisessa mediassa mainoksen yhteydessä olevalla kuvalla on suuri merkitys. Apua sosiaalisen median mainosten tekemiseen on saatavilla monilta alan yrityksiltä, joille voi ulkoistaa niin mainoksen ideoinnin, suunnittelun, kohdentamisen kuin optimoinninkin.