Nettibisnes – harrastuksesta tulonlähteeksi

Posted by Elenora Lueilwitz on May 29, 2018
Vinkit

Internet on ympäristö, jossa mikä tahansa vaikuttaa mahdolliselta. Sisällön määrä vaikuttaa rajattomalta ja oikeat niksit tunteva pystyy kilpailemaan näkyvyydestä muiden vastaavien sivustojen ja kanavien kanssa. Internet itsessään on verkko, jossa kuka tahansa yksittäinen henkilö voi luoda omat verkostonsa hyödyttääkseen tarkoitustaan, on se sitten tiedon levittäminen eli markkinointi tai tienestien saaminen.Internetin eri sivustot antavat kilvan ideoita nettibisneksen muodoiksi. Toteuttaminen onnistuu usein jo käyttäjältä itseltään, mutta joissain tapauksissa rautaisen nerokkaan idean toteuttaminen vaatii ulkopuolista apua. Sitä löytyy eri alan osaajista näppärästi ja suhteellisen kohtuullisin hinnoin freelancer-palveluita välittävien sivustojen kautta, Niissä yritteliäät oman alansa osaajat kilpailevat keskenään päästäkseen tekemään pikkuprojekteja. Virtuaalinen bisnes kasataan usein palasista, joita toteutetaan eri osaajien työllä kertapanoksella.

Sähköisen liiketoiminnan ja onlinebisneksen erot

Sähköisellä liiketoiminnalla tarkoitetaan yritystoimintaa, jonka mahdollisimman monet toiminnot on integroitu saumattomaksi järjestelmäksi, jota ohjataan, rekisteröidään ja tulkitaan sähköisten ohjelmistojen kautta. Suppeimmillaan sähköisessä liiketoiminnassa voi olla kyse lähes ainoastaan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa markkinoimisesta, mutta käytännössä sähköisen liiketoiminnan eli e-bisneksen idea on kaikkien toimintojen toteuttaminen jossain määrin sähköisin työkaluin aina alihankkijasta lähtien. Onlinebisnestä pyörittääkseen taas ei välttämättä tarvitse perustaa yritystä. Kyseeseen voi tulla lisätienestien tai hyödykkeiden hankkiminen, ja niistä ilmoitetaan verottajalle oma-aloitteisesti.

Tee-se-itse, seuraa trendejä ja keksi pyörä uudestaan

Onlinebisnes perustuu näkyvyydelle. On oltava kanava, jolla palvelu, idea tai asia esitetään ja jota kautta se myydään. Onlinebisnes perustuu paljolti tekijän omalle osaamiselle, joka voi olla joko ammatin puolesta tai harrastepohjalta kertynyttä. Sisällön tuottaminen eri muodoissa on iso osa onlinebisnestä. Tällaisia tienestimahdollisuuksia ovat esimerkiksi:

  • blogit
  • youtubettaminen
  • online casino -sivuston perustaminen, joka vaatii jo taloudellista panostusta ja virallista statusta (mutta mikään idea ei ole liian suurenhullu ja muutkin ovat perustaneet nettikasinoja)
  • erilaiset harrastesivustot ja nettijulkaisut, joiden bannereista ja linkeistä saadaan mainostuloja ja/tai klikkauskohtaisia tuloja
  • nettihuutokaupoissa myyminen
  • portfolion tai nettigallerian perustaminen

Internet on ideoiden ihmemaa, jossa jokaisella on mahdollisuus luoda oma menestystarinansa!